Posted on

Vill du jobba på begravningsbyrå?

Den som jobbar på en begravningsbyrå brukar ha hand om de praktiska uppgifterna kring en begravning. För att lyckas inom yrket bör man ha en god förmåga att möta människor i sorg. Därutöver behöver man hålla sig à jour med de förändringar som ständigt sker inom begravningsbranschen. Man bör också vara empatisk och vara i god fysisk och psykisk hälsa.

En stor del av arbetet har med samordning att göra. En begravningsbyrå brukar samarbetamed till exempel jurister, bouppteckningsförrättare, representanter från kommunen, cateringfirmor, florister, stenhuggare och aktörer som tillverkar urnor och kistor.

Vilken utbildning krävs?
Ofta sker upplärning direkt på arbetsplatsen. Större byråer har regelbundna utbildningar internt som sker efter anställning. Vidare finns utbildningar inom Yrkeshögskolan (till Begravningsentreprenör) i många delar av landet. Körkort är en merit, och ofta även ett krav.

Vissa väljer, efter ett antal år i yrket, att starta en egen begravningsbyrå. För att den ska bli auktoriserad krävs att minst en person i företaget har gått en utbildning på fyra kurser.

Lön
Lönen för att arbeta på en begravningsbyrå kan naturligtvis variera en del, beroende på vilken roll man har. Snittlönen för det som kallas begravningsentreprenör är, enligt en källa vi tittar på, strax över 25 000 kronor. Då gäller en medelålder på ungefär 43 år och en erfarenhet på åtta år.

Det finns ganska stora regionala skillnader i landet . Till exempel ser vi att lönen är högst i Värmland och Jönköping, och lägst i Örebro och Halland. Tilläggas bör dock att källan enbart säger sig ha 66 referenser, vilket egentligen knappast är tillräckligt förlitligt för att dra några säkra slutsatser.

Andra källor säger att lönen är upp emot 30 000 – 35 000 kronor i månaden.

Arbetsmarknad
En viktig faktor i valet av yrke är givetvis hur arbetsmarknaden ser ut. En del menar att arbetsmarknaden på vissa håll i landet, kan anses vara överetablerad. Personalomsättningen är generellt låg, delvis till följd av att byråerna ofta är familjeföretag som går i arv. Det skulle också kunna tyda på att personalen i allmänhet trivs bra på de byråer där de jobbar, och med yrket i sin helhet.

Förmågor som är bra att ha
För att lyckas som begravningsentreprenör finns det antal egenskaper som är bra att ha. Till exempel:

• Gott psyke. För att kunna hantera dödsfall och svåra situationer krävs ett stabilt psyke. När man jobbar med det varje dag, så kan det vara särskilt påfrestande.

• Empati. Att kunna hantera människor i svår sorg är mycket viktigt för att frodas inom yrket.

• God fysik. När avlidna människor ska hämtas kan det bli en del tunga lyft. Således bör man vara i god fysisk form för att kunna utföra jobbet på ett bra sätt. Samtidigt bör nämnas att det finns hjälpmedel som förenklar arbetet avsevärt.

• Serviceinriktad. Som begravningsentreprenör måste man vara serviceinriktad. Bryån har kunder, som ska få en tjänst levererad till sig enligt vissa förväntningar. Ett gott bemötande och förmågan att ge bra service är viktigt för att en begravningsbyrå ska få, och kunna bibehålla, ett gott rykte.