Posted on Leave a comment

Läcksökning vattenledning

En vattenläcka kan skapa stora problem för dig som villaägare. Det kostar inte bara pengar i form av ökade vattenkostnader, reparationerna efter en vattenläcka kan både kosta pengar och vara omständliga. Det bästa är att upptäcka läckan så tidigt som möjligt för att minska både skador och kostnader.

Hur märker jag att det läcker vatten?
En läcka på vattenledningen kan visa sig på en rad olika sätt. Några av de vanligaste exemplen som kan visa sig i hemmet är hög vattenförbrukning, tryckfall eller att pumparna går mer än vanligt. Du kan även höra så kallade “läckljud” i väggarna eller golvet. Detta är ljudet från vattnet som flödar ut från läckan. Det kan vara ett rinnande ljud eller friktionsljud från vattnet som trycks ut ur hålet som utgör läckan. Även vibrationsljud i rörmaterialet eller andra ljud från vatten som träffar omkringliggande material är ljud att vara uppmärksam på.

Dessa tecken kan vara lätta att missa om man inte är uppmärksam, men det finns naturligtvis tydligare tecken på läckage som kan rättas till. Några exempel är inläckage och spill, att det rinner vatten i huset eller i källaren etc. Ibland kan man även se tecken på större vattenläckage i form av underminerad väg eller slukhål som bildas i marken.

Läcksökningsmetoder
För att vara säker på att problemet är en läcka på vattenledningen eller vart den kommer ifrån finns det ett antal läcksökningsmetoder som diskuteras nedan.

Spindellyssning / Ventillyssning
Metoden går ut på att man helt enkelt lyssnar efter vattenläckan. Vanliga platser att lyssna efter läckan är brandposter och servis- och huvudledningsventiler.

Marklyssning
Även detta är en metod där man lokaliserar läckan genom att lyssna efter den. Skillnaden är att man lyssnar på marken.

Korrelation
En avancerad läcksökningsmetod där man, med hjälp av ett datoriserat system, lokaliserar exakt vart vattenläckan befinner sig.

Flödesmätning
En metod som mäter området för en större läcka. Denna metod är ganska omfattande och innebär ofta att man måste arbeta nattetid med att lokalisera läckan. Genom att olika områden stängs av kan man mäta om flödet ökar eller minskar, och på så sätt mäta flödet.

Tryckmätning
Denna metod mäter trycket för att se om tryckfall sker och på så sätt lokalisera läckan.

Läckloggar
Digitala läckloggar placeras ut på olika strategiska ställen, till exempel i ventiler eller ledningsnät. Dessa loggar registrerar sedan och läser av läckljud i väggarna eller golvet. Detta sker ofta under natten.

Spårgas
Metoden spårgas går ut på att man fyller det misstänkta röret med gas. Sedan kan vattenläckan spåras genom att se vart det har läckt störst koncentration av gas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *