Posted on

Vilka samarbetspartners har en begravningsbyrå?

Om en nära anhörig går bort är ett av de första stegen i sorgearbetet att anordna en begravning. Det första man då tänker på är att kontakta en begravningsbyrå men något man ofta glömmer är att byrån sällan är ensam. De har ett urval av samarbetspartners som hjälper till under olika delar av ceremonin.

Floristen
Ingen begravning utan blommor och ingen begravningsbyrå utan ett nära samarbete med en florist. Självklart finns det byråer med egna anställda som hjälper till med val av blommor och utsmyckning till kistan. Det är dock vanligare än man tror att de lämnar över till en florist.

Rätt blommor
Förutom att matcha er stil och smak ska de också välja blommor som är prisvärda för säsongen och komponera vackra buketter och utsmyckningar. Floristen kan ofta sätta samman blommorna till begravningen och leverera till kyrkan eller platsen där ceremonin ska äga rum.

Cateringfirman
Har man haft en begravningsceremoni kommer man i de allra flesta fallen att bjuda gästerna på någon form av mat och dryck efteråt. En begravningsbyrå tillhandahåller kontakterna och vägleder er i processen till en lyckad begravning men de gör inga räkmackor eller landgångar åt er. En cateringfirma eller lokal restaurang kommer garanterat finnas med i bakgrunden för att leverera enligt era önskemål.

Musikerna
Har ni en kyrklig begravningsbyrå kommer kyrkoavgiften täcka kostnaden för både präst och kantor. Om ni däremot har en borgerlig ceremoni får ni själva finansiera musiker och sångare om det är ett önskemål. Oftast ordnar man det här helt själva men det kan också finnas samarbetspartners till er begravningsbyrå som har erfarenhet av att spela på begravningar.

Juristerna
En tråkig men viktig fråga i samband med ett dödsfall är den om bouppteckning och arv. Även om många kan upprätta en bouppteckning över dödsboet behövs det i regel en familjerättsjurist för att lösa ut alla knutar kring arvsrätten. Begravningsbyrån brukar i de flesta fallen kunna bistå med upprättande av bouppteckning men fördelning av kvarlåtenskap och eventuella arvstvister är inget som står högt på deras agenda.

Arv
Finns det ett arv finns det med all säkerhet också människor som är oense om vem som har rätt till vilka saker och tillgångar. Även om ett testamente är upprättat kan man göra anspråk på vissa saker som kanske inte nämns i texten. Finns det kapitalförsäkringar eller livförsäkring med förmånstagare går dessa utanför arvslotten vilket ofta skapar frustration och frågetecken som behöver rätas ut.