Posted on

Funderingar när du anlitar fastighetsförvaltning

Det är inte alltid man är nöjd som fastighetsägare med de som utför ens fastighetsförvaltning och för att undvika det så är det väldigt viktigt med en klar och tydlig kommunikation alla parter emellan. Här ska vi gå igenom lite funderingar så att du vet hur du ska hantera din fastighetsförvaltning och andra parter inom ditt fastighetsägande.

Prioritera funktionsentreprenad
Det är ofta konflikter mellan fastighetsägare och de som sköter deras fastighetsförvaltning och konflikterna handlar oftast om hur mycket tid som gått åt till att utföra jobben på fastigheten. Man kan undvika det här totalt med den fastighetsförvaltning man har genom att istället för att ha utförandeentreprenad ha funktionsentreprenad. Det som är skillnaden mellan de båda är att man på funktionsentreprenad inom fastighetsförvaltning har bestämda mått på saker och ting och betalar för det istället för att betala för den tid som förvaltaren lägger ner. Man kan då komma överens om att gräset ska vara 4 centimeter och inget annat eller att lägenheterna ska hålla en viss bestämt värme hela tiden.

Det som blir då inom din fastighetsförvaltning är att förvaltaren får lägga ner så mycket eller så lite tid den vill så länge det blir de resultat av fastighetsskötsel med fasticon som ni har kommit överens om och det är ju oftast då ett resultat som du är nöjd med och tycker håller den kvalité du vill nå. Att anlita fastighetsförvaltning som rekommenderar detta hör till de som vill vara riktigt professionella då deras uppgift är att göra att det blir riktigt bra och snyggt vilket motiverar de som utför din fastighetsförvaltning att alltid göra bra ifrån sig.

Riskerna med funktionsentreprenad
Allting har ju också risker och det är inte skillnad med funktionsentreprenad inom fastighetsförvaltning. Det kan vara så att om det till exempel har gått sönder en lampa i fastigheten så kan det ju vara så att den som sköter din fastighetsförvaltning tycker att den har bytt lampor hundra gånger och skyller på att det inte är bra ledningar i huset medan fastighetsägaren tycker att förvaltaren inte alls har bytt lampor.

Så det krävs att man verkligen litar och har en väldigt bra kontakt med den som ska utföra din fastighetsförvaltning så att ni vet vart ni har varandra. Det kan vara oerhört tröttsamt att ha en brist i komunikationen och de boende blir lidande för detta. För det är ju trots allt de som är boende på området eller jobbar på området som ska trivas där. Då kan det även vara bra att ha en kommunikation även med de boende om vad de önskar och behöver för att trivas ännu bättre i området.