Posted on

Vanliga anledningar till obetalda fakturor

Driver du företag eller har ansvar för fakturering inom ett företag vet du att vissa kunder ”nästan aldrig” betalar i tid. Detta medan andra alltid är prickfria. För vissa företag är det mer en regel än undantag att påminnelser behöver skickas ut eller att man till och med måste lämna över till inkasso. Vad är orsakerna till att fakturorna inte blir betalda?
En orsak kan vara att fakturan helt enkelt inte nått fram. Man förväntar sig att posten, mail och andra vägar alltid ska fungera men finns ingen kontrollfunktion är det omöjligt att vara säker på att mottagaren fått fakturan.

En annan orsak kan vara att fakturan är felaktigt skriven. Därmed har kunden tänkt kontakta dig som företagare för att påtala felet. Ofta märks detta precis när de ska betalas vilket innebär att de inte blir betalda och man skjuter fram hanteringen av fakturan.

En tredje orsak kan vara likviditetsproblem. Kunden har helt enkelt inte möjlighet att betala och väljer att skjuta fram betalningen istället för att hitta någon annan lösning.
En fjärde orsak kan var att kunden inte ens tänkt betala den. Ett bedrägeri håller därmed på att ske då varor är beställda mot en faktura som aldrig är tänkt att betalas.

Lösningar
Utifrån de olika problem som kan ligga bakom obetalda fakturor finns även olika lösningar. I grunden ligger behovet av en tydlig faktura där det även framgår att påminnelseavgift och kreditränta kommer tas ut vid förseningar.

Är det en kund som har likvida problem kan längre kredittid lämnas på fakturan. Kanske är problemet löst med återkommande obetalda fakturor om ni istället alltid lägger 60 dagar istället för 30?

En komplett lösning för detta problem är factoring vilket innebär att man väljer de som erbjuder dessa finansiella tjänster. För dig som företagare finns två primära fördelar med att sälja fakturor istället för att ha hand om denna administration på egen hand.
Första fördelen är likviditeten. När du väljer att sälja fakturor betalas fakturabelopp (minus avgiften) direkt till dig som företagare. Med andra ord kan du fakturera på måndagen och ha pengarna på tisdagen. Det som sker är därmed att kreditbolaget tar över kravet mot kunden. Kunden ska därmed betala till kreditbolaget och det är även detta företag som har hand om frågor och påminnelser.
Andra fördelen med att sälja fakturor är administrationen kring just obetalda fakturor. Det är i detta fall kreditbolaget som skickar påminnelser, gör upp delbetalningsplan osv.